İstanbul Bölge Çözüm Ortağımız
Buradasınız: Anasayfa / Hizmetlerimiz
İstanbul Bölge Çözüm Ortağımız
İstanbul Bölge Çözüm Ortağımız

Tüm Danışmanlık

Tüm başlığı altında devletin firmalara vermiş olduğu teşvik ve hibeler noktasında Yatırım Teşvik Belgesi başta olmak üzere, KOSGEB, TÜBİTAK, KALKINMA AJANSI gibi kurumlara projelerin yazım yürütüm ve ihale süreçleri noktasında danışmanlık vermekteyiz.

 

Devlet Teşvikleri ve Hibeleri: Devletlerin doğrudan üretim faaliyetlerinden ziyade piyasalarda denetleyici ve düzenleyici bir rol alması ve dünya ticaretinin serbestleşmesi ile birlikte devlet teşviklerinin önemi artmış ve teşvikler devletlerin önemli müdahale araçlarından biri haline gelmiştir. Teşvikler, kaynakların ülke ekonomisi için en etkili ve yararlı bir şekilde doğru alanlara yönlendirilmesini sağlar. Diğer kamu politikalarından farklı olarak ekonomiye doğrudan enjekte edilen teşvikler, etkilerinin kısa sürede ortaya çıkması açısından ekonomik gelişme için kritik rol oynamaktadır.

 

Yatırım Teşvik Belgesi: Teşvik belgesi, yatırımın kendine has özel değerlerini içinde barındıran, yatırımın bu değerler ve tespit edilen koşullar doğrultusunda hayata geçirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından yararlanma imkanı sağlayan bir belge olup Yatırımlarda Devlet Yardımlarına ilişkin Karar'ın amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenmektedir.

 

Kosgeb Destekleri: Ülkemizde yatırımların ve istihdamın artırılması, ihracatın ve KOBİ'lerin desteklenmesi, bölgesel dengesizliklerin giderilmesi, AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi gibi çok farklı amaçlara yönelik pek çok kurum tarafından farklı teşvik programları uygulanmaktadır. Bu yatırım teşvikleri bir taraftan özel sektör yatırımlarının desteklenerek firmaların rekabet güçlerinin artırılması yönünde katkı sağlarken diğer taraftan, doğrudan bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik de uygulanmaktadır. Teşvik uygulamaları bölgesel ve sektörel önceliklerin yanı sıra illerin özellikleri ve gelişme potansiyellerini esas almaktadır.

 

Tübitak Projeleri: TÜBİTAK Projeleri, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek, ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge enstitülerini işletme işlevlerinin yanı sıra, ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlemekte ve toplumun her kesiminde bu farkındalığı artırmak üzere ülkemizde şahıslar, şirketler, vakıflar, üniversitelere kendi gelişim programlarını gerçekleştirmeleri için destekleme projeleri sunmaktadır. Bu vasıtayla sanayimizin projeleri fonlanarak, ülkemizin rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

 

Kalkınma Ajansı Projeleri: Bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanında yaşanan yapısal dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli kurumları arasında yer alacak olan “kalkınma ajansları” Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda kurulmaya ve faaliyete geçmeye başlamıştır.

 

https://tumgrup.com.tr/

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın