Marka Ve Patent Hizmetleri
Buradasınız: Anasayfa / Hizmetlerimiz
Marka ve Patent Hizmetleri
Marka ve Patent Hizmetleri

Eski adı ile TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 1994 yılında kurulmuştur. Ülkemizde Cumhuriyetin ilanından sonra özellikle sanayileşme alanında gelişmeler yaşanmış ve bu anlamda bir kuruma ihtiyaç doğmuştur. O dönemde 544 sayıılı khk ile kurulmasına karar verilen kurum , 544 Sayılı KHK’nın günümüz koşullarına uyumlu hale getirilmesi ve kanunlaştırılması amacıyla 2016 yılında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile “Türk Patent ve Marka Kurumu”, kısa adı ise “TÜRK PATENT” olarak değiştirilmiştir. 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile marka, patent, tasarım ve coğrafi işaretler için ayrı ayrı düzenlenen Kanun Hükmünde Kararnameler tek çatı altında toplanmıştır.

Marka tescili denilen kavram yarattığımız markanın artık bizden başka herhangi bir kişi ya da kurum tarafından iznimiz olmadan kullanılamamasıdır. Tescil işlemi markalaştırmak istediğimiz kavramın, işaretin, desen ya da herhangi bir kavramın Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından güvenceli olarak korunmaya alınmasıdır. Markanın korunmaya alınması manevi yatırım olarak görülebilir. Çünkü markasını korumaya almış kişi veya firmanın adını ondan başka hiçbir kişi ya da kurum kullanamaz. O ismi gören tüketici kişi yada firmayı hatırlayacaktır. Bu nedenle piyasada tanınmak haklarınızı koruma altına almak için tescil işlemi yapılmalıdır.

Tasarım tescili ise; tasarlanan ürünün koruma altına alınmasıdır. Kişi yada kurumlar tasarım tescili yaptırarak özgün tasarımlarını koruma altına alabilirler.

Logo marka başvurusundan ayrı olarak kullanılan şekli unsurdur. Marka gibi logo da tescile açıktır. Tescil işlemi tamamlandıktan sonra logo da bulunan şekli unsurlar da koruma altına alınacaktır. Aynı marka işlemlerinde olduğu gibi tescil süreci tamamlandıktan sonra logo da bir başka kişi yada kurum tarafından kullanıma kapanacaktır.

Türk patent ve marka kurumu isminde değişiklik yaptıktan sonra kurumun yeni ismi ve logosu için marka tescil başvurusu yapılacak mı sorusu gündeme gelmiştir. Ancak eski Kanun Hükmünde Kararname ve yeni Sınai Mülkiyet Yasası’na göre böyle bir tescil başvurusuna gerek bulunmamaktadır.

Şöyle ki;

556 SAYILI KHK MADDE 7/1(h)

‘Kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren markalar’ tescil edilemez

6769 SAYILI SMK MADDE 5/1 (ğ)

‘Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler’ tescil edilemez.
Bu durumda kurum adına yeniden bir tescil işlemine gerek yoktur.

Türk Patent ve Marka Kurumu, son yıllarda yurt içinde ve uluslararası alanda yaptığı faaliyetlerle, tanıtım ve kurumsal gelişme alanlarında büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Kurumun asıl görevi marka ve patent tescili olup ülkemizde tek yetkili kurumdur.

İstanbul merkezli çözüm ortaklarımızla birlikte markanızı ve alacak olduğunuz patentlerinize ait işlemleri takip edip sonlandırabiliyoruz.

Sadece 1 telefon uzaklığındayız...

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın