(0352) 221 10 11
0533 375 12 75

Gevher Nesibe Mah. Tekin Sok. Elit Plaza Kat:1 No:22/5 Kocasinan/KAYSERİ

Kobi Danışmanlığı Eğitimi Eğitimler ve Sertifika Proğramları											Kobi Danışmanlığı Eğitimi

Kobi Danışmanlığı Seviye 6 Nedir?


KOBİ Danışmanlığı Nedir?

KOBİ danışmanlığına ilişkin olarak, uygulamada veya kavramdaki birçok karışıklığın önüne geçmek adına, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile KOSGEB birlikte çalışma yaparak KOBİ danışmanlığı ile ilgili olarak Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliliği adıyla bilgilendirme yayını yaptı.

KOBİ Danışmanlığı Nedir? Ne işe yarayacak? Büyüme yolunda olsun pazar bulma konusunda olsun KOBİ olan kişilere yol gösterecek nitelikte, aynı zamanda bir sorunla baş etmenin nasıl yapılabileceği konularında öneriler ve yol gösteren kişi olarak KOBİ danışmanları, kişilere bir doktor gibi tavsiyelerde bulunacak.

* Danışmanların bir şirketin de olabileceği gibi bireysel olarakta çalışabilecekler ve KOBİ’ler bu kişi ve kurumlardan yardım alacaklar. Hali hazırdaki uygulamalarda özel danışmanlık yapan kurumlar, üniversitelerdeki öğretim görevlileri, kamu kurumları ve kuruluşları, meslek kuruluşları bu işi yapmaktalar. Fakat uygulama gereği olarak KOBİ danışmanlarının nitelikleri ve bu işi yapabilecek kişilerin açıklamaları tam olarak belli değildi ve bununla ilgili açıklamalar yapıldı.


Kobi Danışmanı Nasıl Olunur?

Kobi danışmanlığına olan ihtiyacın artması sonucunda kobi danışmanlığı sınavı ile alımlar yapılacaktır. KOSGEB tarafından yapılmakta olan kobi danışmanlığı sınavları her yıl yapılacaktır. Kobi danışmanlığı sınavları ile alımlar yapılacaktır. İlerleyen zamanlarda gerçekleşecek olan sınavlar ile birçok kişi KOBİ danışmanı olarak çalışmaya başlayacaklardır


KOBİ Danışmanlığı Eğitim Tanıtımı

KOBİ Danışmanı Seviye-6 Sınavı, KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, yönlendirme ve tavsiyede bulunan KOBİ Danışmanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, mesleki yeterliliklerini geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına imkân sağlamak, eğitim sistemi ile sınav ve belgelendirme kuruluşlarına kaynak ve referans oluşturmak ve adaylara mesleğe ilişkin rehberlik sağlamak amacıyla yapılmaktadır.


KOBİ Danışmanlığı Eğitimi Kimler Başvurabilir

* Sınava Girmek için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

* Halen KOBİ Danışmanı olarak çalışan veya bu alanda kariyer yapmayı planlayan herkes, mezuniyet veya tecrübe şartı olmaksızın başvurabilir.


KOBİ Danışmanlığı Eğitimi Eğitim ve Sınav İçeriği
* KOBİ Danışmanı Seviye-6 Sınavı, Teorik ve Performans Sınavı olmak üzere iki aşamada gerçekleşmektedir.


Teorik Sınav Konuları

A1/T1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite Ve Mesleki Gelişim (20 soru) 

A2/T1 İş Organizasyonu, Müşteri İlişkileri Ve Hizmet Öncesi Hazırlık (25 soru)

A3/T1-T2-T3-T4-T5 KOBİ Danışmanlığı Hizmetine İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi 

A3/T1 İşletme Yönetimi (30 soru)


Temel İşletme Kavramları,

İşletme Stratejileri,

Stratejik Yönetim,

İşletme Analizi vb. 

A3/T2 Finans (20 soru)

Finansal Yönetim Kavramları,

Bütçe,

Finansal Tablolar,

Finansal Ve Ekonomik Analiz,

Yönetim Muhasebesi vb. 

A3/T3 İnsan Kaynakları (20 soru)

İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramları,

İstihdam Ve Çalışma Yönetimi,

Ücret,

Performans Yönetimi, vb. 

A3/T4 Pazarlama ve Satış (20 soru)

Pazarlama Stratejileri,

Satış ve Satış Yönetimi

Müşteri Memnuniyeti

Pazarlama Araştırması Yöntemleri/Teknikleri Vb. 

A3/T5 Üretim (20 soru)

Üretim Yönetimi Kavramları,

Süreç Yönetimi

Kalite Yönetimi,

Lojistik Ve Tedarik Yönetimi vb.

Toplam 155 Sorudan oluşmaktadır.


Performans Sınav Konuları

A3/P1 İşletme Yönetimi

A3/P2 Finans

A3/P3 İnsan Kaynakları

A3/P4 Pazarlama ve Satış

A3/P5 Üretim


Alanlarında,örnek olaya dayalı uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir.